ambasada njemake u sa

Institucije i udruženja iz Bosne i Hercegovine kod Njemačke ambasade u Sarajevu mogu predati aplikaciju za finansijsku podršku projekata iz kulture.

Projekat iz kulture mora:

  • imati jak značaj povezanosti između BiH i Njemačke,
  • imati dugoročni cilj i time imati duži period djelovanja tj. i nakon događaja,
  • imati težište na jednu temu koju Ambasada odredi, tematska težišta se mogu saznati u Ambasadi,
  • da se projekat sufinansira vlastitim sredstvima ili lokalnim sponzorima.

Poziv je otvoren tokom cijele godine, a aplikacija se predaje najmanje tri mjeseca prije početka projekta. Aplikacija se u potpunosti mora ispuniti, a dva lica koja su odgovorna za projekat je moraju potpisati i zajedno sa detaljim planom finansiranja (KM ili €) u originalu dostaviti kancelariji za kulturu Njemačke ambasade. Pored dostavljanja aplikacije takođe je potrebno dostaviti i prateće pismo u kojem se nosilac projekta kratko predstavlja (datum osnivanja udruženja i tome slično, broj članova, struktura članova, kako se finansira, itd). Ukoliko bi Ambasada morala tražiti još dodatnih dokumenata, onda oni moraju u roku od dvije sedmice biti dostavljeni. Kompletna korespondencija (uključujući i formulare) je na njemačkom ili engleskom jeziku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete poslati Email na sljedeću adresu: ku-100@sarj.diplo.de

Više informacija o Pozivu kao i potrebne dokumente za apliciranje možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Na poveznici iznad takođe ćete pronaći i uzorak finansijskog plana i ugovora o podršci.