Webinar je organizovala EU Zajednica za održivi turizam kako bi se javnosti i potencijalnim aplikantima predstavile mogućnosti za finansiranje projekata u okviru budućeg programa Intereg MED 2021-2027. Program će biti usmjeren na tri tematske oblasti:

  1. Inovativna održiva ekonomija
  2. Zaštita i obnavljanje prirodnog okruženja
  3. Promovisanje zelenih površina za život.

Turizam će biti tema koja će se prožimati kroz sve tri oblasti, tako da će se projekti moći pripremati i implementirati u skladu sa specifičnim ciljevima budućeg programa.

Takođe, učesnicima je predstavljen tzv. fond za oporavak pod nazivom “REACT-EU”, kroz koji će se obezbijediti sredstva za rješavanje izazova uzrokovanih pandemijom COVID-19, a koja će biti dostupna u periodu 2021-2023. U planu za korištenje ovih sredstava turizam nije posebno naglašen, ali se podrazumijeva da je značajna uloga kulture i turizma u ekonomskom razvoju, socijalnoj nkluziji i društvenim inovacijama.

 

Više informacija dostupno na sljedećem  linku.