Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo uspješno je  realizovala projekat “Nabavka i postavljanje senzora za mjerenje kvaliteta vazduha” na teritoriji svih šest opština grada Istočno Sarajevo.

Projekat je dio inicijative Pametni grad Istočno Sarajevo. Agencija je u prethodnom periodu, u okviru projekta „ESMARTCITY”, kao pilot aktivnost, postavila jedan senzor za mjerenje kvaliteta vazduha i drugih relevantnih parametara na teritoriji opštine Istočna Ilidža. S obzirom da se u praksi potvrdio kvalitet i značaj informacija koje senzor prikuplja, senzori su nabavljeni  i za preostale opštine, odnosno za Trnovo, Sokolac, Pale, Istočni Stari Grad i Istočno Novo Sarajevo, te je na taj način pokriven grad u cjelini.

Purple Air senzori za mjerenje kvaliteta vazduha kontinuirano mjere kvalitet vazduha. Preporučeni su od strane domaćih i međunarodnih stručnjaka, a rezultati mjerenja su dostupni u realnom vremenu na web site-u Purple Air ( https://www.purpleair.com/map?opt=1/mAQI/a10/cC0#11/43.8289/18.3735 ) u skladu sa Air Quality Indexom, koji prati koncentraciju zagađivača PM 2.5 i PM 10.

Air Quality Indeks mjeri vrijednosti od 0 do 500, gdje različite boje ukazuju na nivo zagađenosti – 0 je zeleno, 500 crveno. Iznad 70 je neprijatno, oko 150 zabrinjavajuće, 250 je alarmantno, a sve preko toga zahtijeva preduzimanje određenih mjera.