RAIS baner
prilika plus

Sastanak sa direktorima srednjih škola na području grada Istočno Sarajevo

Dana 17.06.2015. godine u prostorijama Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo održan je sastanak  s ciljem unapređenja procesa izvođenja praktične nastave. Sastanku su prisustvovali rukovodilac programa...

Realizacija Programa revolving kreditnog fonda

Na Javni poziv za „Kreditiranje malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na području grada Istočno Sarajevo“ putem revolving kreditnog fonda Gradske razvojne agencije Istočno...

Realizacija Projekta pomoći razvoju strukovnih udruženja iz oblasti agrobiznisa

U sklopu Projekta pomoći u radu strukovnih udruženja iz oblasti agrobiznisa koji egzistiraju na području grada Istočno Sarajevo, Gradska razvojna agencija je raspisala Javni...
posjeta španiji

TEMPUS – EQIWBC – RAIS u studijskoj posjeti Španiji

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo – RAIS je, u periodu od 20. do 24 oktobra 2014 godine, u okviru redovnih aktivnosti na Tempus projektu...
info dan projekta

Održan INFO dan projekta EQIWBC – TEPMUS

Dana 15.04.2015 godine u Administrativnom centru grada Istočno Sarajevo održan je Info dan projekta EQIWBC - TEMPUS. Cilj Info dan bio ja da se malim...

Odobren prijedlog projekta za finansiranje u okviru TEMPUS programa

U okviru TEMPUS IV - šestog poziva za projekte, odobren je prijedlog projekta za finansiranje od strane EU pod nazivom: " Improvement of partnership...
prilika plus prezentacija

Predstavnici RAIS-a na regionalnom sastanku „Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave“

Dana 09.06.2015. godine u Rudom, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske (RARS) i Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS) uspješno...
BosanskiEnglishDeutsch