seminar budva

Na poziv i u organizaciji Ministarstva za spoljne poslove i evropske integracije Crne Gore predstavnici Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo su prisustvovali IPA-MED kapitalizacionom  radnom  sastanaku (seminaru) koji je održan u Budvi od 20 do 21. marta 2014 g. Na seminaru su prisustvovali predstavnici 8 država iz mediteranskog područja koji su imali odobrene projekte, neki od vodećih partnera na projektima, predstavnici nacionalnih kontakt tačaka i predstavnici Zajedničkog tehničkog sekreterijata u Mediteranskom programu.
Cilj sastanka je bio okupljanje IPA partnera u cilju upoznavanja sa programima IPA 2014-2020 g. razmjena iskustava i izazovi u budućem periodu, umrežavanja za zajednički nastup prilikom izrade budućih projektnih aplikacija, ostvarivanje sinergije sa drugim programima IPA-e(Program za jugoistočnu Evropu, Adriatic i dr).