U okviru Programa EU COSME 2014-2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Erasmus za mlade preduzetnike“.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 11. jul 2019. godine u 17.00 časova (Briselsko vrijeme).

 Cilj ovog poziva je proširiti i ojačati postojeću mrežu posredničkih organizacija koje djeluju kao lokalne kontakt tačke za novoosnovane preduzetnike, kao i iskusne preduzetnike u zemljama učesnicama. Takođe, predmetni poziv podržava aktivnosti posredničkih organizacija koje unapređuju i olakšavaju mobilnost novih preduzetnika.

Aplikanti moraju da budu pravna lica, te je neophodno formirati konzorcijum. Projekat može da traje najduže 36 mjeseci, a aktivnosti se moraju sprovesti u periodu od 1. februara 2020. godine do 31. januara 2023. godine.

Budžet Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga iznosi oko 5 581 701 evra. Maksimalni iznos granta iznosi 750 000 evra.

Neophodne informacije o pozivu dostupne su na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-eye-2019-4-01-erasmus-young-entrepreneurs#inline-nav-3.