Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga, za priritetni sektar u sklopu programa razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercevovinim a to za sektor Održivo korištenje prirodnih izvora –  zaštita, korištenje i razvoj izvora vode, dostupnost i kvalitet vode za piće, obnova izvora vode, eliminacija zagađenja i tretman otpadnih voda.

Uslovi:

  1. Projekatom se rješava problem lokalne zajednice iz oblasti vode i sanitacije
  2. Uvodjenje nove tehnologije i prenos iskustva Republike Češke (npr. prečistivać otpadnih voda, ne samo rješavanje kanalizacije)
  3. Grad / Općina mora imati već pripremljenu studiju izvodljivosti ili detaljan projekat, koji će sa projektnim formularom dostaviti Ambasadi Republike Češke u Bosni i Hercegovini
  4. Vrijeme realizacije u periodu od 2020 – 2023 godine
  5. Sufinansiranje osigurano u minimalnom iznosu od 30% u odnosu na ukupnu vrijednost projekta
  6. Maksimalni iznost češkog granta cca 1.500 000 KM
  7. Projekat mogu predložiti institucije iz Bosne i Hercegovine i češki privredni subjekti.
  8. Bez kompletne dokumentacije (detaljno popunjen formular, studija izvodljivosti i garancija sufinansiranja) projekat neće biti razmatran

Projekte iz oblasti održivog upravljanja prirodnim izvorima (voda i sanitacija) dostaviti na adresu Ambasade do 10.6.2019. godine do 16.00 sati i elektronski na email development_sarajevo@mzv.cz.

Projekte dostaviti poštom na adresu
Ambasada Republike Česke
Razvojno odjeljenje
Franjevačka 13
71 000 Sarajevo

Prilozi: Project Concept Note