RAIS RS BA

You are here

OTVOREN POZIV ZA PROJEKTE - Evropska godina kulturne baštine (Kreativna Evropa)

Europska Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) je raspisala Poziv za podršku projekata iz oblasti kulture pod nazivom "Evropska godina kulturne baštine.

Projektima se mogu finansirati aktivnosti čiji je fokus interakcija između kulturnog nasljeđa i drugih formi  materijalnih, nematerijalnih i digitalnih i drugih sektora koji moraju biti u odnosu sa kultunim i kreativnim sektorom.

Potencijalni aplikanti moraju biti registrovani na Particiapant Portal i imati PIC broj za online apliciranje e-formi.

Rok za apliciranje je 22.11.2017. god.

Više informacija o pozivu, apliciranju možete pronaći i pogledati OVDJE.

 

OTVOREN JAVNI POZIV - Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2018. godinu. (Ambasada Republike Češke)

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za Male lokalne projekte (MLP) kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Opširnije...

OTVOREN JAVNI POZIV - Sufinansiranje programa i projekta iz oblasti zaštite životne sredine (Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske)

Prioriteti Javnog poziva su:

1. razvoj sistema integrisanog upravljanja ambalažnim otpadom u jednicama lokalne samouprave

2. zaštita voda.

Pravo na sredstva Fonda koja se dodjeljuju putem ovog Javnog poziva imaju:

1. jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi),

2. privredna društva i druga pravna lica (javne ustanove i sl.),

3. preduzetnici,

4. organizacije civilnog društva (udruženja građana, fondacije i druge neprofitne organizacije).

Rok za podnošnje projektnih prijedloga je 30 dana od objavljivanja Javnog poziva.

Javni poziv ali i aplikacioni paket sa dokumentima možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Strana 1 od 87

Joomlart