RAIS RS BA

You are here

Општина Источни Стари Град

There are no translations available.

Општина Источни Стари Град простире се на површини од 105 км2 и броји око 2.000 становника. С обзиром на свој повољан географски положај, угодну климу, близину града Сарајева, ова општина има велике могућности за развој зимског, сеоског и ловног туризма.

У индустрији Источног Старог Града најдоминантнији је дрвопрерађивачки сектор у коме је и запослен највећи број радника ове општине. Овај сектор је и извозно оријентисан и има сталну тенденцију проширења производње и новим запошљавањем. Поред дрвне индустрије главну привредну дјелатност представља и шумарство.

Више информација на www.opstinaisg.net

 

Joomlart