RAIS RS BA

You are here

Odobreni programi i projekti Agencije

( u realizizovan, u fazi realizacije ili pripreme za realizaciju) 

1.  Projekat promocije investicionih potencijala Istočnog Sarajeva

Promocijom investicionih potencijala Istočnog Sarajeva pokušava se potencijalnim investitorima pružiti što potpunija slika o komparativnim prednostima, prirodnim, ljudskim resursima i potencijalima, slobodnim objektima i površinama za investiranje, industrijskim i poslovnim zonama, stanju u privredi, kao i ostalim faktorima koji bi bili zanimljivi za potencijalne investitore. Cilj projekta je osim promocije investicionog potencijala i usvajanje Programa mjera i pogodnosti za investitore, odnosno stvaranje regiona za najpovoljnijim ambijentom za ulaganja u jugoistočnoj Evropi.


 

2.  Projekat povećanja konkurentnosti preduzeća

Osnovni cilj projekta jeste povećanje konkurentnosti preduzeća kroz umrežavanja preduzeća(klasteri iz oblasti drvne i građevinske industrije), razvoju postojećih ii uspostavljanju novih(nedostajućih) strukovnih udruženja, sufinansiranje dijela troškova uvođenja sistema kvaliteta, standardizaciju, sertifikaciju, ( ISO 9001, ISO 14001, HACCP, CE znaka)), poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa proizvoda i usluga, novog dizajna proizvoda i ambalaže, unaprijeđenje marketing strategije i strategije izvoza; izrada i primjena specijalizovanih softvera, itd.


 

3.  Projekat izgradnje mini farmi

U cilju razvoja agrobiznisa i stvaranja robnih proizvođača na području grada Istočno Sarajevo, Razvojna Agencija će podržati izgradnju mini farmi na području svih šest opština koje se nalaze u sastavu grada Istočno Sarajevo.

Sufinansiranje izgradnje mini farmi se odnosi na:

  • Poluorgansku proizvodnju domaćih jaja (farme na otvorenom)
  • Farme jaja po baterijskom sistemu
  • Tovne piliće i ćuriće
  • Mini farme za uzgoj svinja
  • Farme za proizvodnju mlijeka kroz nabavku opreme

 


 

4.  Projekat pomoći u radu strukovnih udruženja iz oblasti agrobiznisa

Projekat pomoći u radu strukovnih udruženja iz oblasti agrobiznisa je pokrenut radi pružanja finansijske podrške udruženjima koja na području grada Istočno Sarajevo okupljaju poljoprivredne proizvođaće u cilju povećanja proizvodnje i prodaje, poboljšanja kvaliteta proizvoda, provođenje zajedničkih aktivnosti članova udruženja u oblasti marketinga i promocije, razvoja proizvoda, unapređenja tehnologije, brendiranja proizvoda, zaštite geografskog područja, podizanja konkurentnosti, širenja tržišnih informacija i zapošljavanja u oblasti agrobiznisa.

Riječ je o poljoprivrednicima koji se bave pčelarstvom, gljivarstvom, mljekarstvom, stočarstvom, proizvodnjom jagodičastog ili drvenastog voća, povrća, začinskog i aromatičnog bilja itd.


 

5.  Projekat - Revolving kreditni fond

Kreditni revolving fond omogućava podizanje povoljnih kredita od komercijalnih banaka (kamatna stopa 3%, rok otplate 4. godine, grejs period 6 mjeseci). Osnovan je sa glavnim ciljem povećanja zaposlenosti, proširenja proizvodnje, očuvanja postojeće zaposlenosti i održavanja tekuće likvidnosti.

Korisnici fonda mogu biti sva pravna i fizička lica koja obavljaju proizvodnu ili zanatsko-uslužnu djelatnost, a koja za cilj imaju prije svega povećanje i proširenje djelatnosti.

Ukupna sredstva fonda iznose 500.000,00 KM a maksimalan iznos podizanja kredita po privrednom subjektu je do 50.000,00KM.


 

6.  Projekat - Provođenje obuka za upravljanje projektima fondova EU

Tokom 2015 i 2016 godine organizovane su dvije četverodnevne obuke pod nazivom "Upravljanje projektnim ciklusom".

Obuke su realizovane u dva ciklusa. Prvi ciklus je organizovan za zaposlene u javnoj upravi Grada Istočno Sarajevo, dok je drugi ciklus organizovan za Organizacije civilnog društva sa područja grada Istočno Sarajevo.


 

7.  Projekat - Uvođenje aronije u voćarsku proizvodnju na području grada Istočno Sarajevo

Projekat je implementiran u 2013-oj godini. Glavni cilj projekta jeste razvoj voćarstva u ruralnim dijelovima grada Istočno Sarajevo, dok su njegovi podciljevi usmjereni na stvaranje novih radnih mjesta i kvantitativno i kvalitativno povećanje proizvodnje voća.

Tokom implementacije projekta odabrano je i obučeno 35 budućih proizvođača aronije sa teritorije grada Istočno Sarajevo. Odabranim proizvođačima je sufinasirana nabavka sadnog materijala.

Implementacija projekta je trajala šest mjeseci i finasirala se iz Programa za razvoj Agencije.


 

8. Projekat GRASP - GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector

Projekat je implementiran u periodu od maja 2013 do juna 2015 godine. Implementacija projekta je odobrena od strane transnacionalnog mediteranskog programa MED i glavni cilj projekta je podrška takozvanim SMART gradovima u transnacionalnom mediteranskom području u uvođenju inovativnih riješenja u energetskom sektoru sa posebnim naglaskom na elektronske javne nabavke.

U implementaciji projekta učestvovalo je 13 partnera iz Grčke, Francuske, Italije, Španije, Malte, Kipra, Albanije, Bosne i Hercegovine.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo jedina je partnerska institucija iz Bosne i Hercegovine koja je učestvovala u implementaciji aktivnosti u ovom projektu. Tokom

Ukupan budžet projekta iznosio je 2.234.991,75 €.

 


9. Projekat EQIWBC - Improvement of partnership with enterpises by enhancement of a regional quality management potentials in Western Balkan Countries

Projekat je implementiran u periodu od januara 2014 do novembra 2016 godine. Implementacija projekta je odobrena u okviru 6. poziva programa TEMPUS (sadašnji ERASMUS + ). Glavni cilj projekta jeste poboljšanje kvaliteta u zemljama zapadnog balkana kako bi se podigao nivo konkurentnosti regionalne privrede, ali i poboljšao zivotni standard.

U implementaciji projekta učestvovalo je 14 partnera iz Španije, Portugala, Poljske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo učestvovala je kao jedna od tri partnerske institucije iz Bosne i Hercegovine na ovom projektu. Tokom implementacije projekta RAIS je prikupiljao i proslijedio sve relevantne informacije o kvalitetu prema preduzećima, organizovao info satanke o mogućnostima unapređenja kvaliteta zajedno sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu te identifikovao zainteresovana preduzeća za unapređenje sistema kvaliteta tj. proces uvođenja standarda ISO 9001:2008.

Ukupan budžet projekta iznosio je 701.367,75 €.


 

10.  Projekat COTON - Unapređenje funkcionalnosti i zaposlenosti u Republici Srpskoj i Unsko-Sanskom Kantonu

Projekat je implementiran od septembra 2015 do aprila 2016 godine. Implementacija projekta je odobrena u okviru programa "Prilika Plus" koji je podržan od strane Vlade Švajcarske. Cilj projekta jeste podizanje svijesti i interesa, te stvaranje uslova za funkcionisanje sistema sprovođenja prakse na radnom mjestu što će dovesti do bolje obučene radne snage u skladu sa potrebama tržišta u izabranim privrednim granama na području Republike Srpske i Unsko-Sanskog Kantona.

U implementaciji projekta učestvovale su, osim RAIS-a, i razvojne agencije Prijedora, Bijeljine, Doboja, Trebinja i Zvornika, te Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Tokom implementacije projekta procijenjeni su kapaciteti stručnih škola i upoređeni sa potrebama malih i srednjih preduzeća, identifikovana su preduzeća koja su spremna da potpišu ugovore sa školama. Informacije koje su prikupljene o kapacitetima srednjih škola biće iskorištene u drugoj fazi projekta kao osnova za unapređenje kvaliteta praktične obuke u strateškim zanimanjima. U okviru projekta kreirana je i "Analiza za procjenu potreba privrede u regiji Istočno Sarajevo" od strane RAIS-a.

Ukupan budžet projekta iznosio je 22.700,00 KM.


 

11.  Projekat EPIC - Energy Planning in Communities

Projekat je implementiran u periodu od januara do juna 2016 godine. Implementacija projekta je odobrena u okviru dunavskog programa START - Danube Region Project Fund. Cilj projekta je unapređenje kapaciteta lokalnih zajednica, sa svrhom sticanja novih znanja i razmjene dobre prakse prilikom izrade SEAP-a (Sustainable Energy Action Plan), energetskih planova za upravljanje energijom.

U implementaciji projekta učestvovala su četiri partnera iz Mađarske, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo je jedina partnerska institucija iz Bosne i Hercegovine koja je učestvovala na ovom projektu. Tokom implementacije projekta kreirana je  "Regionalna studija o investicionom planiranju u oblasti energetike u lokalnim zajednicama" kao i Priručnik o energetskom planiranju u lokalnim zajednicama, sa praktičnim savjetima i smjernicama za efikasnije korištenje električne energije i primjerima dobre prakse iz ove oblasti od strane RAIS-a.

Ukupan budžet projekta iznosio je 22.496,24 €.


 

12.  Program - Podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP)

Program je implementiran tokom 2015 i 2016 godine. Cilj programa jeste da se podjelom bespovratnih finansijskih sredstva podstakne otvaranje novih radnih mjesta, zatim prošire i modernizuju postojeći kapciteti u preduzećima te poboljšaju postojeće i eventualno uvedu nove tehnologije.

Finasijski podsticaji za razvoj MSP su raspodjeljeni putem javnog poziva, gdje je u toku evaluacije odabrano četiri preduzeća čiji su predloženi poslovni planovi ocjenjeni kao najbolji.


 

Joomlart