Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija ”Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini”

Poziv je otvoren javnim institucijama (ustanovama, organizacijama), organizacijama civilnog društva (OCD), neformalnim grupama i pojedincima.

Zajednički projekt “Dijalog za budućnost” je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija, UNICEF, UNESCO i UNDP u suradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekt koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini .

Tema i prioretne oblasti Javnog poziva

Sveobuhvatna tema Javnog poziva je izgradnja mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini sa naglaskom na mlade, ravnopravnost spolova, osnaživanje žena i podršku ranjivim grupama i posebno doprinose postignućima u ostvarenju podciljeva UN-ovih Ciljeva održivog razvoja, s posebnim osvrtom na Cilj broj 16 koji se odnosi na promovisanje mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj, pružanje pristupa pravdi za sve i izgradnji učinkovitih i odgovornih institucija na svim nivoima.

Projektni prijedlozi bi trebali podržati opštu temu Javnog poziva s aktivnostima koje će za cilj imati sljedeće prioritetne oblasti  projekta „Dijalog za budućnost“:

PRIORITETNE OBLASTI:

Angažman i osnaživanje mladih, fokus na opšte dobro, volonterizam, povjerenje, izgradnja mira, interkulturalno (međukulturalno) razumijevanje, interkulturalno (međukulturalno) obrazovanje, poštovanje različitosti, uvažavanje drugih i drugačijih, poboljšanje kvalitete obrazovanja, osnaživanje žena, podrška ranjivim kategorijama.

Rok za podnošenje prijava je 31. august 2018. godine do 14:00 sati. Aplikacije koje stignu nakon navedenog roka će se razmatrati samo ako poštanski znak označava datum slanja prije zvaničnog roka. Aplikacije treba slati na adresu:
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Na zatvorenoj koverti se mora navesti:

  1. Javni poziv za projektne prijedloge: ‘Dijalog za budućnost’
  2. ime i adresa podnosioca prijave
  3. Naziv projekta

Aplikacije koje se šalju na bilo koji drugi način (npr. putem faksa ili emaila) ili budu dostavljene na druge adrese, neće se uzimati u obzir.

Obavještavamo sve zainteresovane da će Dani otvorenih vrata, tokom kojih će se pružiti više informacija o pozivu i kako popuniti dokumentaciju biti održani:

  • 17. 7. 2018. godine u Sarajevu, u 11:00 u zgradi Ujedinjenih nacija, Zmaja od Bosne bb.
  • 18. 7. 2018. godine u Mostaru, u 12:00 u zgradi Gradske Vijećnice, Hrvatskih branitelja br. 2

Dani otvorenih vrata su javni i svi zainteresovani mogu prisustvovati ovom informativnom sastanku o pripremi projektnog prijedloga u sklopu ovog poziva. Naknadni termini za ‘Dane otvorenih vrata’ u odabranim gradovima u BiH bit će naknadno objavljeni na stranici Ujedinjenih nacija www.un.ba

Dokumentacija o Javnom pozivu može se preuzeti na službenoj stranici Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini www.un.ba ili putem email-a: registry.ba@undp.org.

Rok za podnošenje prijava je 31. august/kolovoz, 2018. godine u 14:00 sati.