Predmet konkursa je sufinansiranje uzajamnih posjeta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koji se realizuju u okviru projektnih aktivnosti odobrenih projekata s ciljem naučne i tehnološke saradnje dvije zemlje.

Cilj programa

 • Finansiranje mobilnosti istraživača u okviru zajedničkih istraživačkih projekata s ciljem da se stimuliše međunarodna saradnja u istraživanjima
 • Pružanje prilike istraživačima da sarađuju u međunarodnom okruženju i da razvijaju svoje naučne karijere, naročito kada su u pitanju istraživači u ranoj fazi karijere, srednjoj fazi te žene istraživači.

Maksimalno 15 zajedničkih projekata će biti podržano u okviru ovog poziva.

 1. Opće odredbe

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u ime bosanskohercegovačke strane i Federalno Ministarstvo nauke, obrazovanja i istraživanja Republike Austrije, koje predstavlja Austrijska agencija za međunarodnu mobilnosti i saradnju u obrazovanju, nauci i istraživanju (OeAD),u ime austrijske strane, koordiniraju aktivnosti kojima se sprovodi Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji.

Projektni prijedlozi moraju biti podneseni u Austriji (OeAD GmbH) i u Bosni i Hercegovini.

Konkursom su obuhvaćeni projekti naučne i tehnološke saradnje u svim naučnim disciplinama i tematskim oblastima.

TRAJANJE PROJEKTA

Period realizacije projekata je do dvije godine, od januara 2019. godine do decembra 2020.godine.

 1. Uslovi konkursa

U Republici Srpskoj projektne prijedloge mogu kandidovati istraživači i naučnoistraživačke organizacije u skladu sa odredbama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju, koje su upisane u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu nauke i tehnologije Republike Srpske.

U Federaciji Bosne i Hercegovine projektne prijedloge mogu prijaviti javne naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne institucije u skladu sa odredbama konkursa za sufinansiranje/finansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini (objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke: www.fmon.gov.ba ).

 1. Finansijska podrška

Zajednički projekti saradnje će biti finansirani od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja, nauke i istraživanja Republike Austrije, uz podršku Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Austrija će pokriti troškove putovanja i smještaja i za austrijske i za bosanskohercegovačke istraživače.

Bosanskohercegovačka strana će pomoći u traženju smještaja za austrijske istraživače.

Finansijska ograničenja

AUSTRIJA:

Prijava se može podnijeti za ukupan iznos od 10.000 eura po projektu (5.000 eura po projektu godišnje). Sredstva će se obračunavati na sljedeći način:

 • Putni troškovi (ekonomska klasa) će biti isplaćeni istraživačima (bosanskohercegovačkim i austrijskim istraživačima) na bazi podnesenih računa.
 • Troškovi smještaja za bosanskohercegovačke istraživače koji putuju u Austriju:

100 eura – po danu do 14 dana ili 1500 eura – po mjesecu za dugoročne posjete između 15 dana i maksimalno do tri mjeseca.

 • Troškove smještaja za austrijske istraživače koji putuju u Bosnu i Hercegovinu: Tamo gdje je moguće smještaj će obezbijediti bosanskohercegovačka strana i dnevnice u iznosu do 20 eura – po danu do 14 dana ili 300 eura– po mjesecu za dugoročne posjete.

Ukoliko bosanskohercegovačka strana nije u mogućnosti da obezbijedi smještaj sljedeći iznosi će biti finansirani: 60 eura- po danu do 14 dana ili 1000 eura po mjesecu za dugoročne posjete između 15 dana do maksimalno 3 mjeseca.

 • Potrošni materijal: 400.- eura paušal po projektu u opravdanim slučajevima kao dio odobrenog maksimalnog proračuna.

Napomena:

 • Ukoliko vaša prijava bude uspješna, biće vam finansirane samo aktivnosti u okviru djelokruga smjernica.
 • Naučno i finansijsko izvještavanje o projektu je OBAVEZNO
 • Istraživački boravci u obje zemlje su OBAVEZNI.
 1. Procedura prijavljivanja

Na podnosiocima prijava je da sami pronađu svoje partnere na istraživanju. Prijedlozi koji ne budu podnijeti u obje zemlje neće se uzimati u razmatranje za finansiranje. Procedura poziva za podnošenje prijava podrazumijeva visok nivo kompetitivnosti, zbog čega prijavljivanje ne garantuje finansiranje.

Zajedničke prijedloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju koordinatorima Programa za obje strane.

Projektne aplikacije za istraživačke projekte podnose se na engleskom jeziku i na jednom od tri službena jezika Bosne i Hercegovine.

Uz prijavni obrazac mora se dostaviti sljedeća dokumentacija:

 • Kratki CV za svakog člana projektnog tima
 • Lista relevantnih radova objavljenih u poslednjih pet godina za sve članove projektnog tima
 • Kratki opis partnerskih institucija
 • Dokaz o učešću u međunarodnim programima
 • Perspektiva dalje saradnje
 • Plan razmjene istraživača
 • Kratki opis projektnih zadataka za sve članove projektnog tima (Austrija i Bosna i Hercegovina)

Prijave projekata na konkurs se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa web stranice Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine www.mcp.gov.ba(link konkursi), odnosno na web stranicama entitetskih ministarstava nauke www.fmon.gov.ba i www.vladars.net.

Istraživači iz Bosne i Hercegovine za učešće u zajedničkim projektima moraju da obezbijede i pisanu saglasnost austrijskog partnera na aplikacionom obrascu.

Partneri iz Bosne i Hercegovine prijave na konkurs predaju u entitetska ministarstva za nauku do 30. septembra 2018. godine na adresu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, dr Ante Starčevića bb, 88 0000 Mostar (za aplikante sa područja Federacije Bosne i Hercegovine) ili Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka (za aplikante sa područja Republike Srpske) s naznakom „Prijava za sufinansiranje boravka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije za 2019-2020“.

Partneri iz Austrije prijave predaju u Republici Austriji OeAD-GmbH (Austrian Agency for international Cooperation in Education  and Research) ICM – Centre for International Cooperation & Mobility.

Nepotpune prijave projekata kao i prijave primljene nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

 1. Izbor projektnih prijedloga i kriteriji za ocjenu

Sve projektne aplikacije koje podnose aplikanti iz Bosne i Hercegovine moraju ispunjavati opće i posebne uvjete odredbi pravilnika/kriterija o sufinansiranju naučno istraživačkih projekata koje primjenjuje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (za aplikante s područja Federacije Bosane i Hercegovine) i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske (za aplikante sa područja Republike Srpske).

Prednost imaju oni prijedlozi projekata koji imaju veće učešće mladih istraživača, koji se baziraju na nacionalnim naučnoistraživačkim projektima koje finansiraju entitetska ministarstva i koji se finansiraju iz međunarodnih izvora.

Zajednička komisija za naučnotehnološku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije izvršiće izbor projekata za finansiranje.

Rezultati o konačnom izboru zajedničkih projekata za finansiranje biće objavljeni do kraja decembra 2018. godine.

 1. Izvještavanje i praćenje projekata

Završni izvještaj na engleskom jeziku i jednom od tri službena jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskohercegovački istraživači podnose Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, putem entiteskih ministarstava nadležnih za nauku (Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske) najkasnije tri mjeseca nakon završetka projekta.

U izvještaju se moraju navesti ostvareni rezultati projekta u poređenju s ciljevima prijedloga projekta.

Završni izvještaj mora uključivati kratak, koncizan rezime. Završni izvještaj biće dostupan istraživačima u okviru ovog programa koji rade u sličnim disciplinama.

Zajedničke publikacije istraživača moraju navoditi podršku Ministarstva civilnih poslova BiH, odnosno entitetskih ministarstava i austrijskog Federalnog ministarstva prosvjete, nauke i istraživanja.

Intelektualna svojina

Istraživači iz svake od zemalja moraju preduzeti adekvatne korake kako bi obezbijedili zaštitu i dijeljenje intelektualne svojine koja može biti rezultat zajedničkih projekata.

Ministarstvo civilnih poslova BiH i austrijska Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju (OeAD GmbH) neće biti odgovorni za prijave koje nisu primljene. Istraživačima se također savjetuje da se postaraju da su prijave njihovih istraživačkih partnera blagovremeno podnijete i primljene u partnerskim zemljama.

KONTAKT INFORMACIJE

  In Austria  In Bosnia and Herzegovina
OeAD-GmbH (Austrian Agency for international Cooperation in Education and Research)
ICM – Centre for International Cooperation & MobilityMr Michael Glatzl
Ebendorferstraße 7
A-1010 Vienna
Tel. +43 (0)1/ 53408-472
Email: wtz@oead.at,Website: www.oead.at/wtz
Federal Ministry of Education and Science, dr Ante Starčevića bb, 88 0000 MostarMs. Vahida Krekić

vahida.krekic@fmon.gov.ba

www.fmon.gov.ba

 

Ministry of Science and Technology of Republic of Srpska, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka

Ms.Branka Savić

b.savic@mnk.vladars.net

www.vladars.net

Više informacija: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE U OKVIRU SARADNJE ISTRAZIVACA KOJI RADE NA REALIZACIJI ZAJEDNICKIH NAUCNOISTRAZIVACKIH PROJEKATA BH