logo grasp_ok

05.03.-07.03.2015. godine u španskom gradu TERRASSA (Terasa) održan je Peti GRASP transnacionalni sastanak projekta GRASP (Green procurement And Smart city supPort in the energy sector – GRASP). Sastanku su prisustvovali predstavnici 8 partnerskih institucija iz 7 zemalja koje učestvuju u implementaciji projekta. Tokom tri dana sastanka lider partner projekta GRASP univerzitet Patras (Grčka) prezentovao je implementirane aktivnosti po radnim paketima u prethodnom periodu, te nakon toga predstavio plan aktivnosti i obaveza za naredni period.
Posebna pažnja je posvećena  pripremi i implementaciji zajedničkih pilot i test aktivnosti koje se trebaju realizovati u aprilu kao i načinu pristupanja partnera i svih zainteresovanih strana (stakeholders) već dizajniranoj TMN platformi.
Petom transnacionalnom sastanku projekta GRASP prisustvovao je i projektni tim Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo koji zajedno sa ostalih 12 partnera učestvuje u implementaciji projekta.

Projekat: „Zelene javne nabavke i podrška inteligentnim gradovima u energetskom sektoru“ (Green procurement And Smart city supPort in the energy sector – GRASP) je 27- mjesečni je projekat na kome učestvuje 13 partnera iz 8 evropskih zemalja. Opšti cilj projekta jeste podrška inteligentnim regionima,gradovima i opštinama u iznalaženju inovativnih riješenja u energetskom sektoru (oblast obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti) te da se isti povežu kroz uspostavljanje trasnasionalnog energetskog sistema zelenih javih nabavki.