potpisivanje ugovora o realizaciji

V.d. direktora Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo – RAIS ,  Mladenka Pandurević, potpisala je 22.09.2015. godine sa direktorom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća  RS, Marinkom Đukićem, ugovor o realizaciji projekta „COTON“. Projekat je dio aktivnosti u okviru programa „Prilika plus“, koji realizuje Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS a podržava Vlada Švajcarske s ciljem umanjenja jaza između obrazovanja i privrede. Projekat će povezati stručne škole i preduzeća kako bi se unaprijedili uslovi za realizaciju učeničke prakse na radnom mjestu.
Cilj projekta je stvaranje uslova za funkcionisanje sistema provođenja prakse na radnom mjestu, što će doprinijeti boljoj obučenosti radne snage u skladu sa potrebama tržišta rada u izabranim privrednim granama.
Partneri na projektu osim RAIS-a su razvojne agencije Prijedora, Bijeljine, Doboja, Trebinja i Zvornika te Privredna komore Unsko-sanskog kantona. U toku narednih sedam mjeseci partneri će obići srednje stručne škole i napraviti procjenu njihovih materijalnih, tehničkih i stručnih kapaciteta, kao i procjenu preduzeća da bi se znalo koja su spremna da rade sa školama u procesu provođenje učeničke prakse.