Predstavnici Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo  potpisali su  sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji  sa  Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Potpisivanjem sporazuma  nastavlja se višegodišnja uspješna poslovna saradnja između Agencije i Elektrotehničkog fakulteta . Sporazum je u ime fakulteta potpisao dekan prof. dr Zoran Ljuboje, a u ime Gradske razvojne agencije Mladenka Pandurević, direktor.

Sporazumom se prediviđa saradnje između potpisnika u oblasti naučno-istraživačke, stručne i obrazovne djelatnosti. Saradnja će se odvijati na principu obostranog interesa, kroz zajedničko angažovanje raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa.