prilika plus prezentacija

Dana 09.06.2015. godine u Rudom, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske (RARS) i Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS) uspješno su organizovale sastanak na temu:”Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave“ u okviru programa ” Prilika Plus”. Cilj sastanka bio je da se definišu pojedinačne uloge i odgovornosti kako bi se u narednom periodu unaprijedio nastavni proces, te otvorila mogućnost za uključivanje preduzeća u praktičnu nastavu u obrazovnom procesu.
Sastanku su prisustvovali predstavnici srednjih škola, lokalne uprave i društvenih partnera čije je djelovanje vezano za sektore obrazovanja i rada, a koji su dali informacije o trenutnoj i prijedloge za unapređenje saradnje između dva pomenuta sektora. Takođe, predstavljen je program „Prilika Plus“ te prezentovan „Pregled stanja srednjeg stručnog obrazovanja i privrednih subjekata u regiji Istočno Sarajevo“ nakon čega je uslijedila diskusija o praksi u obrazovnom procesu te o ulogama preduzeća i javnog sektora u istom.

Program „Prilika Plus“ implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) a podržava Vlada Švajcarske, dok RAIS ima  ulogu partnera na projektu za regiju Istočno Sarajevo. Program je usmjeren na učenike koji u svom redovnom obrazovanju treba da steknu praktična znanja i na taj način aktivno se uključe na tržište rada.