Predstavnici Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo u periodu od 15.12. do 17.12.2018. godine u Banja Luci prisustvovali su radionici o Pametnim gradovima organizovanoj u okviru Smart Cities Education Initiative i u saradnji sa FNF Western Balkans.

Na radionici su predstavljeni uloga i značaj agencije kao i dosadašnji ostvareni rezultati u okviru projekta ESMARTCITY, čija implementacija je u toku. Tom prilikom razmijenjena su iskustva u primjeni koncepta Pametnog grada. Tokom trećeg dana radionica je održana u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, te se razgovaralo o mogućim oblicima saradnje između agencije i ETF-a.

Radionici su takođe prisustvovali i predstavnici Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Zeničke razvojne agencije – ZEDA.