Obavještavamo sve zainteresovane da je 05. avgusta produžen rok za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u digitalnu transformaciju preduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Svi zainteresovani mogu pristupiti javnom pozivu putem LINKA .

Još jednom obavještavamo sve zainteresovane da je za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u digitalnu transformaciju preduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, proces prijava omogućen isključivo elektronski, putem online platforme https://javnipoziv.undp.bado 29.08.2022. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 29. avgust 2022. godine, do 17.00 sati.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem e-maila: eu4businessrecovery@undp.onmicrosoft.com u vremenskom periodu od 14.07.2022. do 22.08.2022. godine. Na sve upite koji stignu prije i poslije navedenog roka neće se odgovarati.

Prije postavljanja pitanja zainteresovani podnosioci prijava trebaju pažljivo pročitati dokument Smjernice za podnosioce prijava i postojeća pitanja i odgovore vezane za ovaj javni poziv. Projekat neće odgovarati na već odgovorena pitanja.