fokus grupa

U okviru projekta COTON (Contributing to increased functionality employability in Republika Srpska and Una-Sana Canton) dana 10.03.2015 godine u prostorijama Administrativnog centra grada Istočno Sarajevo održana je fokus grupa na kojoj su predstavljeni nalazi istraživanja potrebe privrede sa područja regije Istočno Sarajevo u kontekstu kapaciteta sa kojima tehničke i druge škole raspolažu. S’ tim u vezi, fokus grupi pored predstavnika Grada Istočno Sarajevo, prisustvovali su i privrednici, načelnici odjeljenja za privredu te direktori i profesori srednjih stručnih škola sa područja grada Istočno Sarajevo. Fokus grupa za preostale opštine regije Istočno Sarajevo održaće se u Rogatici, u utorak, 15.03.2016. godine. Jedna od aktivnosti predviđenih projektom bila je i anketiranje 42 preduzeća u regiji, od kojih su čak 34 izrazila spremnost da prime učenike na praktičnu nastavu. U sljedećoj fazi planirano je stvaranje preduslova za izvođenje praktične nastave na radnom mjestu što će dovesti do bolje obučene radne snage u skladu sa potrebama tržišta rada.

Projekat “COTON” podržava Vlada Švajcarske, a realizuje se u okviru aktivnosti programa Prilika Plus kojeg implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća.