med dubrovnik

5. februara 2013 u Dubrovniku je održan seminar  za korisnike projekata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i  Albanije, u sklopu transnacionalnog Programa Mediteran (MED). Seminar je organizovan od strane  Ministarstva regionalnog razvoja I fondova Evropske unije Republike Hrvatske I Zajedničkog  tehničkog sekretarijata programa MED.

Cilj  seminara bio je da se budućim  korisnicima projekata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crna Gore i  Albanije  koji su odobreni za finansiranje, pruže reletvantni detalji  vezani za uspješnu  implemetaciju projekata,  te  da se upoznaju  sa obavezama koje proizilaze  iz ugovora o sufinansiranju.

Seminaru je također prisustvovao i predstavnik kancelarije Zajedničkog tehničkog sekretarijata za saradnju sa IPA državama (IPA Liaison officer) MED Programa, g. Kirill Dimanopoulos. Svoje učešće na  seminaru u Dubrovniku uzela je i Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo – RAIS.