Dana 23. februara 2012 god. u okviru projekta „Podrška EU izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH-EURELSMED“ David Miler vođa tima i Ana Guber projekt koordinator, zajedno sa Nenadom Koprivicom direktorom Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo i Markom Kakućom višim stručnim saradnikom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, posjetili su opštine Trnovo, Istočno Novo Sarajevo i Istočni Stari Grad.

Cilj posjete je bio nastavak aktivnosti projekta EURELSMED – komponenta Obuka lokalnih zajednica za upravljanje projektnim ciklusom. Analizirane su mogućnosti za dalju razradu projektnih prijedloga koji su dostavljeni u prvoj fazi implementacije projekta. Cilj prve faze projekta je bio proširiti znanja i dodatno razviti praktične vještine predstavnika jedinica lokalne uprave za upravljanje cjelokupnim projektnim ciklusom, od projektne ideje do potpuno izrađenog projektnog prijedloga.

U narednom periodu očekuje se nastavak aktivnosti na izradi tehnički ispravnih projektnih prijedloga uz pomoć konsultanta koji će biti dodjeljen od strane EURELSMED-a. Nakon završetka potpune projektne aplikacije opštine će biti spremne za apliciranje na buduće pozive EU.