obuka strateški proces

Dana 28. i 29. februara 2012. godine u okviru projekta „Podrška EU izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH – EURELSMED“ u hotelu Hollywood na Ilidži održan je dvodnevni program obuke za osoblje iz lokalnih razvojnih agencija na temu “Strateški proces planiranja LER-a u praksi”.

Obuku je vodio međunarodni ekspert za lokalni i regionalni razvoj, g. Pavlos Kolijas.

Učesnici su imati priliku da se kroz interaktivnu obuku upoznaju sa procesom strateškog planiranja lokalnog ekonomskog razvoja. Obuka se sastojala iz tri dijela. U prvom dijelu učesnici su upoznati sa lokalnim ekonomskim razvojom i značajem strateškog planiranja. Drugi dio obuke bazirao se na konkretnom procesu izrade strateških dokumenata, gdje su učesnici kroz interaktivni rad prošli sve pojedinačne faze izrade strategije. Treći dio obuke sastojao se iz praktičnog dijela u kojem su učesnici predstavljali svoja iskustva u izradi i implementaciji strategije, a gdje su ostali učesnici imali priliku iznositi svoja zapažanja i vršiti analizu i ocjenivanje pojedinačnih predstavljenih strategija.

Svi ucesnici seminara su mišljenja da je organizacija i sadržaj  istog bio jako dobar i da stečena znanja i iskustva u budućnosti mogu da primjenjuju u svom svakodnevnom radu.