U sklopu aktivnosti promocije i predstavljanja investicionog potencijala grada Istočno Sarajevo direktor Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo Nenad Koprivica posjetio je Ambasadu Ruske Federacije, Ambasadu Češke Republike, Ambasadu Kraljevine Nizozemske, Ambasadu Republike Poljske i Ambasadau Švajcarske konfederacije. Osnovni cilj posjeta je bio predstavljanje, promocija investicionih potencijala  i mogućnosti investiranja u grad Istočno Sarajevo, upoznavanje sa programima i projektima koje provode Ambasade, njihovi Uredi za saradnju ili Nacionalne razvojne agencije.
Predstavnici ambasada su podržali ove aktivnosti, ponudili pomoć i izrazili spremnost za nastavak saradnje i širenje mreže između privrednih subjekata grada Istočno Sarajevo i privrede njihovih zemalja.