prilika plus

Dana 16.07.2015.godine u Tesliću je u organizaciji Republičke agencije za mala i srednja preduzeća (RARS) održan radni sastanak Programa „Prilika Plus“ sa partnerima na projektu.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici partnera: Agencija za ekonomski razvoj PREDA-PD, Agencija za razvoj MSP Doboj, Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Bijeljina, Opštinsko odjeljenje za javne nabavke, razvoj i međunarodnu saradnju Zvornik, Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo-RAIS, Agencija za razvoj MSP Trebinje i Privredna komora USK-a.
Ciljevi sastanka bili su:

–    upoznavanje partnerskih organizacija,
–    predstavljanje projekta i plana aktivnosti,
–    dogovor oko obaveza partnera,
–    informisanje partnera o projektu i finansijskom izvještavanju.
Program „Prilika Plus“ implementira Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) a podržava Vlada Švajcarske, dok RAIS ima ulogu partnera na projektu za regiju Istočno Sarajevo. Program je usmjeren na učenike koji u svom redovnom obrazovanju treba da steknu praktična znanja i na taj način aktivno se uključe na tržište rada.