U okviru Evropske nedelje robotike, Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo realizovala je drugu fazu projekta „Učimo sa robotima“ i omogućila  odlazak troje učenika u pratnji nastavnika iz OŠ „Sokolac“ Sokolac na edukativnu ekskurziju u Augsburg, Njemačka. U periodu od 16.11.-19.11.2018. godine učenici su imali priliku da posjete firme KUKA  i MRK Systeme GmbH, ali i da prisustvuju tematskim radionicama sa fokusom na robotiku i njenu sve veću primjenu kao i radionicama na temu različitih kultura, jezika i kako nas tehnologija povezuje. Ova uspješno organizovana edukativna ekskurzija je nastavnom osoblju i učenicima ponudila nova saznanja i iskustva koja trebaju prenijeti ostalim učenicima i na taj način kod mlade generacije graditi svijest o robotici koja zauzima sve značajnije mjesto u životu i radu čovjeka.

Pored euRoboticsaisbl asocijacije, velika podrška u organizaciji događaja je došla od udruženja Naša Djeca Zenica i od British Embassey u Sarajevu. Naime, Vlada Velike Britanije se ove godine na samitu zemalja zapadnog Balkana obavezala da će pomoći BiH u izgradnji digitalnih vještina kod mladih, te je njihova podrška ovoj edukativnoj ekskurziji samo mali korak ka ostvarenju tog cilja.

Također, zahvaljujući inicijativi „Globus der Kulturen“, organizacije Hilfe von Mensch zu Mensch e.V., učenici su imali priliku posjetiti jezero Starnberg i učestvovati na interkulturalnim radionicama.

Naravno, ništa ne bi bilo moguće bez društveno odgovornih kompanija i opština koje su pružile podršku, a to su SPARK Mostar, Prevoz putnika Zavidovići, Biss Tours, Pero Zenica,  Vispak d.d. Visoko i Opština Sokolac.