Predstavnici Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo održali su sastanak sa dekanom Ekonomskog fakulteta na Palama, prof. dr Radomir Božić, i njegovim saradnicima doc. dr Predrag Mlinarević i doc. dr Nemanja Šarenac.

Na sastanku je bilo riječi o važnosti agroturizma za lokalnu zajednicu i mogućnostima daljeg rasta ove grane na teritoriji sarajevsko-romanijske regije. Razmijenjena su iskustva o dosadašnjem radu u ovoj oblasti i dogovorena priprema zajedničkih projekata koji će doprinijeti jačanju kapaciteta partnerskih organizacija koji bi imali aktivnu ulogu u razvoju društva u cilju poboljšanja kvaliteta života u ruralnim područjima kroz diverzifikaciju ruralne ekonomije.

Zaključeno je kako je potrebno uspostaviti čvršću i aktivniju saradnju kako bi se projekti i aktivnosti koji podržavaju ruralni razvoj što više približili krajnjim korisnicima.