eqiwbc

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo je učestvovala na dvodnevnom seminaru o Sistemu upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015, 14001:2015),  koji je održan u okviru implementacije projekta EQIWBC, odobrenog od strane programa TEMPUS.

Seminar je održan 02. i 03. aprila u organizaciji Univerziteta Istočno Sarajevo (prostorije Elektrotehničkog fakulteta), a predavač je bio prof. dr. Paulo Baptist, vandredni profesor sa Univerziteta u Portu (Portugal). Cilj seminara je bio da se predstave promjene revidiranih standarda, ISO 9001 i 14001 za vremenski period od 2015, u sistemu upravljanja kvalititetom.

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo učestvuje na projektu EQIWBC, kao jedna od tri projektna partnera iz Bosne i Hercegovine. Impelementacija projekta se završava u devcembru 2016. godine..