rais - kvalitet

Profesor sa Mašinskog fakulteta iz Podgorice, Zdravko Krivokapić i profesor sa Mašinskog fakulteta iz Kragujevca, Slavko Arsovski održali su dana 19.10.2015 godine u prostorijama Skupštine Grada Istočno Sarajevo predavanje za načelnike odjeljenja Administrativne službe Grada Istočno Sarajevo.

Pored načelnika odjeljenja, predavanju su prisustvovali i predsjednik skupštine grada Istočno Sarajevo, Miroslav Lučić kao i v.d. direktora Gradske Razvojne Agencije Istočno Sarajevo, Mladenka Pandurević.

Profesor Zdravko Krivokapić je predstavio novu reviziju standarda ISO 9001:2015 ukazavši na sve izmjene kao i prednosti revidiranog standarda u odnosu na predhodni standard ISO 9001:2008. Nakon toga, profesor Slavko Arsovski je održao predavanje na temu: „Liderstvo i kvalitet u javnom sektoru“ gdje je učesnicima skupa predstavljen pojam, suština i značaj liderstva za menadžment javnog sektora.

Predavanje je održano u okviru redovnih aktivnosti projekta EQIWBC TEMPUS u čijoj implementaciji učestvuje Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo.