eqiwbc

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo je odabrala 5 potencijalnih preduzeća koja će ući u proces obuke za unapređenje sistema kvaliteta (QMS).

Tokom prethodnog perioda održano je niz informativnih sastanaka sa velikim brojem preduzeća. U okviru sastanaka preduzećima su prosljeđene osnovne informacije o projektu,te benefiti koje mogu ostvariti kroz sam projekat. Na osnovu zainteresovanosti preduzeća o unapređenju sistema kvaliteta, te uzimajući u obzir njegov potencijal i potrebe, u uži izbor je ušlo 5 preduzeća. Odabrana preduzeća će proći proces obuke iz QMS – a, što je ujedno i sljedeći korak po aktivnostima projekta EQIWBC.

Cilj projekta EQIWBC je unaprijediti regionalni kvalitet (sistem upravljanja kvalitetom – QMS) u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede i poboljšanja kvaliteta života. Posebni ciljevi su razvoj programa obuke i savjetodavne usluge za poboljšanje kvaliteta, razvoj nove infrastrukture za kvalitet, mrežu univerzitetskih centara i različitih organizacija za upravljanje kvalitetom koji će osigurati usluge za QMS.