eqiwbc

Tokom prve nedelje juna 2015. godine, predstavnici Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo učestvovali su na 9. Međunarodnoj konferencija kvaliteta – “Festival kvaliteta 2015. godine”, u organizaciji Univerziteta u Kragujevcu(Kragujevac, Srbija).

Konferencija je organizovana u okviru aktivnosti TEMPUS JP 543662-2013EQIWBC projekta (DISS 1.3 Seminarisastanci i savjetovanja u oblasti kvaliteta i QMS). Festival kvaliteta bio je fokusiran na različite aspekte kvaliteta. Cilj održavanja konferencija je okupiti stručnjake iz cijelog svijeta da aktivno razgovaraju i dijelesvoje stavove i iskustva o izazovima i perspektivama iz oblasti kvalitetaTokom šestodnevnog trajanja konferencijeWBC partneri su pored niza sastanaka u okviru projektnih aktivnosti takođe imali priliku da učestvuju u različitim sesijama o kvalitetu.

Cilj projekta EQIWBC je unaprijediti regionalni kvalitet (sistem upravljanja kvalitetom – QMS) u cilju povećanja konkurentnosti regionalne privrede i poboljšanja kvaliteta života. Posebni ciljevi su razvoj programa obuke i savjetodavne usluge za poboljšanje kvaliteta, razvoj nove infrastrukture za kvalitet, mrežu univerzitetskih centara i različitih organizacija za upravljanje kvalitetom koji će osigurati usluge za QMS.

Sva zainteresovana mala i srednja preduzeća za proces obuke u oblasti upravljanja sistema kvalitetom – QMS, mogu se prijaviti na e-mail Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo: info@rais.rs.ba radi dobijanja detaljnijih informacija.