Објављен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава МСП-овима за спровођење мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије који финансира УНПД кроз пројекат Зелени економски развој GED. Рок за достављање пројектних приједлога је 23. октобра 2023. године до 17.00 часова. Основни циљеви пројекта су:

  1. смањење трошкова јавних средстава на потрошњу енергије и воде (повећањем енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије) и
  2. стварање повољног амбијента за улагање у инфраструктурне мјере енергетске ефикасности уз истовремено креирање „зелених радних мјеста”.

На предметни позив могу се пријавити мала и средња предузећа која су регистрована најмање двије године прије објаве позива, а која имају максимално 250 запослених.

Пројекат ГЕД ће за суфинансирање одабрати прихватљиве мјере за подршку у износима:

  1. Обновљиви извори енергије, индустријска/процесна енергетска ефикасност, енергетска ефикасност објекта, ће се субвенционисати износом до 10 % од укупне инвестиције кроз субвенционирање камате кредита или до максимално 40 000 КМ – најмање 14 МСП-ова;
  2. Подршка увођењу система управљања енергијом ЕН ИСО 50001/ЕН 16001, ће се субвенционисати износом до 70% од износа укупних трошкова увођења система управљања енергијом – најмање два МСП-а и
  3. Израда енергетске ревизије ће се субвенционисати у цијелости до максималног износа од 10 000 КМ – за седам МСП-ова. У прилогу вам достављамо Смјернице за подносиоце пријава, а детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ.

 

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу