RAIS baner

LIBECCIO

 

Opšti cilj projekta

Poboljšati održivost turističkih destinacija podsticanjem digitalne transformacije u pružanju podrške regionalnim/državnim kreatorima politika sa scenarijima politika koje se provode u ekonomskom, društvenom i ekološkom turističkom ekosistemu, te podržavanjem destinacijskih organizacija i preduzeća u unapređenju procesa donošenja odluka o strategijama komercijalizacije, politikama kvaliteta usluga i marketing aktivnostima.

 

Ciljevi projekta

 • Metodološki pristup nadogradnji sistema podrške za upravljanje destinacijom (DMSS), poboljšanjem prikupljanja velikih podataka o turistima i indikatora održivosti destinacije, te analizom velikih podataka kapitalizacijskih alata;
 • Pilot testiranje analize zasnovane na podacima prikupljenim u sektoru turizma i benčmarking pristup kratkoročnoj/srednjoročnoj/dugoročnoj podršci donošenju odluka o održivosti, nadogradnjom sistema podrške za upravljanje destinacijom i aktivacijom lokalnih „Živih laboratorija“;
 • Uspostavljanje EuroMed turističke Qhelix transnacionalne zajednice u svrhu promovisanja održivosti turizma i razvijanje plana kapitalizacije kako da DMSS alat bude operativan u partnerskim ekosistemima i nakon završetka projekta.

 

Rezultati projekta

 • Eksperimentisanje i usvajanje DMSS alata i ETIP platforme od strane uključenih regionalnih i lokalnih javnih institucija, u svrhu pružanja podrške donošenju političkih/upravljačkih odluka u sektoru turizma;
 • Poboljšani institucionalni kapaciteti uključenih javnih institucija zahvaljujući aktivnostima transnacionalne saradnje, uz pomoć ETIP platforme;
 • Uključivanje državnih institucija kao korisnika i podržavaoca projektnih aktivnosti;
 • Uključivanje poslovnih udruženja, turističkih destinacija i udruženja lokalnih zajednica kao učesnika.

 

Ciljne grupe

 • Lokalni, regionalni i državni nivoi vlasti koji imaju nadležnosti u oblasti turizma;
 • Organizacije za podršku biznisu;
 • Lokalne i regionalne razvojne agencije kao i turističke agencije;
 • Akademske i istraživačke institucije;
 • Interesne grupe, uključujući NVO;
 • Javnost i civilno društvo.
BosanskiEnglishDeutsch