RAIS baner

ESMARTCITY

Provided with the financial support of the EU Programe Interreg MED

Project co-financed by the European Regional Development Fund

Opšti cilj projekta

Unaprijediti inovativne kapacitete u MED gradovima uspostavljanjem inovativnih ekosistema i primjenom koncepta Pametni Grad

Ciljevi projekta

 • Ojačati povlačenje odgovarajćih inovativnih aplikacija i usluga koncepta Pametni Grad od strane
  javnih vlasti/krajnjih korisnika
 • Jačanje inovativnih potencijala MED teritorije kroz eksperimentisanje i nadogradnju konceptom Pamentog Grada
 • Razviti Strategije za promjenu inovacione politike na MED teritoriji

Rezultati projekta

 • Nadograditi postojeće inovacione klastere MED područja integrisanjem koncepta Pamenti Grad
 • Umrežavanje koje uključuje HELIX aktere zajednice Pamentnog Grada
 • Postići bolju efikasnost MED prostornih politika unapređenjem inovativnih kapaciteta gradskih
  ekosistema

Ciljne grupe

 • Akteri četverostrukog helixa
 • Javna vlast i donosioci odluka na državnom, regionalnom i lokalnom nivou
 • Akademske i istraživačke institucije
 • Mala i srednja preduzeća, Infrastruktura i pružaoci usluga, Organizacije za podršku biznisu,
 • Javnost i civilno društvo
BosanskiEnglishDeutsch