RAIS baner

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo – RAIS

Adresa:
Stefana Nemanje 14
71123 Istočno Sarajevo
Republika Srpska, BiH

Direktor:
Mladenka Pandurević, direktor@rais.rs.ba

Samostalni stručni saradnici za upravljanje projektima:
Bojan Okuka, bojan.okuka@rais.rs.ba
Adrijana Rac, adrijana.rac@rais.rs.ba 

info@rais.rs.ba
Tel: +387 57 342 636
Fax: +387 57 342 636

BosanskiEnglishDeutsch