RAIS baner

Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo – RAIS

Adresa:
Stefana Nemanje 14
71123 Istočno Sarajevo
Republika Srpska, BiH

Direktor:

Mladenka Pandurević, direktor@rais.rs.ba

Stručni savjetnik za strateško planiranje i upravljanje projektima:

Adrijana Rac, adrijana.rac@rais.rs.ba

Samostalni stručni saradnik za administrativno-pravne poslove:

Milijana Macan, milijana.macan@rais.rs.ba

Samostalni stručni saradnici za upravljanje projektima:

Bojan Okuka, bojan.okuka@rais.rs.ba

Jelena Tešanović, jelena.zivkovic@rais.rs.ba

Dragoslava Aničić, dragoslava.anicic@rais.rs.ba

Samostalni stručni saradnik za saradnju sa privrednim subjektima i nevladinim organizacijama:

Goran Golijanin, goran.golijanin@rais.rs.ba

Samostalni stručni saradnik za saradnju sa lokalnom samoupravom, republičkom i državnom upravom:

Nemanja Kapor, nemanja.kapor@rais.rs.ba

Administrativni radnik:

Brana Pržulj, brana.przulj@rais.rs.ba

 

info@rais.rs.ba
Tel: +387 57 342 636
Fax: +387 57 342 636

BosanskiEnglishDeutsch