Анкету „Изазови, потребе и потенцијали младих у Источном Сарајеву“ проводи Град Источно Сарајево уз подршку пројекта „ReLOaD“ који проводи „UNDP“ у Босни и Херцеговини, а у сврху израде Омладинске политике Града.

Ваше учешће у анкети је добровољно и у потпуности анонимно а добиjени подаци искључиво ће се користити као стручна подлога за израду стратешког документа и дефинисање стратешких мјера на  пољу образовања, запошљавања, здравства, сигурности и других области важних за младе.

Молимо Вас да искрено одговорите на свако питање. Пуна сарадња обезбјеђује да ово истраживање буде успјешно проведено и послужи сврси због које се проводи.

На питања се одговара тако што се одаберу понуђени одговори или оцијене одговарајућом оцјеном. Када одговорите на питања, обавезно кликните на поднеси.

Хвала на сарадњи !

Линк за анкету: https://forms.gle/MRQyMDR7fHuKYVkk