Министарство порoдице, омладине и спорта ће, у складу са Правилником о

посебним критеријумима и поступку за расппдјелу средстава од игара на срећу

(„Службени гласник Републике Српске“, број 120/20), чланом 6. Уредбе о критеријумима

за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу („Службени

гласник Републике Српске“, број 111/20), и Методологијом управљања грантовима за

програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета

Републике Српске, а на основу опщтих критеријума утврђених Уредбом и посебних

критеријума утврђеним Правилником и конкурсом, расподијелити средства од игара на

срећу спортским организацијама (клубовима) Републике Српске и спортистима

појединцима у појединачним спортовима са буџетске позиције 415200 – Финансирање

пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу у укупном износу од

570.000,00 КМ.

Детаљне информације и пријавне обрасце можете пронаћи у линковима испод текста.

Број: 20 (vladars.net)