​Објављен је јавни позив Town Twinning који се финансира из ЕУ Програма Грађани, једнакост, права и вриједности. Рок за подношење пријаве је 20. септембар 2023. године до 17:00 часова.

Циљ позива је подношење приједлога за промоцију, размјену искустава о богатству и разноликости заједничког насљеђа ЕУ посебно кроз братимљење градова, те да се подигне свијест за заједничку будућност.

Циљ ће се остваривати конкретно кроз:

  • промоцију размјена између грађана различитих земаља;
  • стицање практичног искуства о богатству и разноликости заједничког наслеђа Уније те учинити их свјесним да они представљају основу за заједничку будућност;
  • гарантовање мирних односа између Европљана и осигурати њихово активно учешће на локалном нивоу;
  • јачање међусобног разумијевања и пријатељства између европских грађана;
  • промоцију сарадње између општина и размјену најбољих пракси;
  • подржавање добре локалне управу и
  • јачање улоге локалних и регионалних власти у процесу европских интеграција.

Прихватљиви апликанти су градови/општине или други нивои власти или њихови одбори за братимљење или друге непрофитне организације које представљају локалне власти. Укупан буџет Позива износи 4 000 000 евра детаљне информације о позиву доступне су ОВДЈЕ.