Institut za razvoj mladih KULT poziva jedinice lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini da se prijave na javni poziv za sudjelovanje jedinica lokalnih samouprava u BiH u podršci uspostavljanju modela za finansiranje nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih. Javni poziv raspisuje se u okviru inicijative „Capacity Building Works“, koju podržava Vlada Švajcarske, a provodi Institut za razvoj mladih KULT. Javni poziv ostaje otvoren do   8. 3. 2022. do 16.00 sati.

Jedinice lokalne samouprave prijavljuju se za stručnu podršku u uspostavljanju održivog modela za finansiranje nevladinih organizacija, kao i za sredstva Instituta za razvoj mladih KULT  u iznosu od 30.000 KM , kojem će, one koje budu odabrane, biti obavezne  pridružiti iznos , te tako  formirati fond sredstava u iznosu od 60.000 KM . Iz ovog fonda pružit će se podrška aktivnostima nevladinih organizacija koje rade na pitanjima mladih u toj lokalnoj zajednici.

Tekst Javnog poziva kao i obrazac prijave dostupan su na online platformi za upravljanje grantovima na linku:  https://kult.smapply.io/prog/cbw/ .

KRITERIJI ZA PRIJAVU

Javni poziv je otvoren svim JLS u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • JLS će osigurati sredstva za fond podrške projektnim prijedlozima nevladinih organizacija koje doprinose unapređenju položaja mladih, u jednakom iznosu koji doprinosi Institutu za razvoj mladih KULT, odnosno 30.000 KM, čime ukupni fond iznosi 60.000 KM.
  • JLS je spreman prilagoditi i primjenu Metodologiju dodjele sredstava nevladinim organizacijama od strane jedinica lokalnih samouprava za projekte podrške mladima, objaviti javni poziv za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva i osigurati raspoloživost finansijskih sredstava za ove namjene u razdoblju  od maja do decembra 2022. g. , koliko će trajati provođenje projekata nevladinih organizacija.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE ZA JAVNI POZIV

Od aplikanata se traži da  do 8. 3. 2022. do 16.00 sati  dostave prijave u elektronskom obliku, nakon što se registriraju kao organizacija ( organizacija ) na online platformi za upravljanje grantovima KULT/APPLY. U sklopu aplikacija trebat će popuniti sve podatke o JLS-u i odabrati javni poziv na koji se apliciraju. Nakon apliciranja odmah će automatski dobiti e-mail kao potvrdu o prijemu aplikacije. Prijave koje ne budu dostavljene na navedeni način i do navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Svi potencijalni aplikanti trebaju pristupiti registraciji na online platformi za upravljanje grantovima KULT/APPLY čim prije, kako bi se upoznali s uslovima i tehničkim postavkama aplikacija, putem linka:  https://kult.smapply.io/acc/r/ . Molimo vas da taj link sačuvate u svojim kraticama ( bookmarks ) ako namjeravate aplicirati sada ili u budućnosti, detaljnu instrukciju o procesu registracije možete pronaći na poveznici:  https://kult.smapply.io/res/p/tehnicke-instrukcije/ .

Sva pitanja koja se tiču ​​ovog javnog poziva dostavljaju isključivo elektronskom adresom:  emina.trnka@kultbih.org   ( predmet /predmet: 22.01.0-N2.1a-6, Upit).

Institut za razvoj mladih KULT će putem platforme KULT/APPLY obavijestiti sve prijavljene JLS o ishodu Javnog poziva.