1. JAVNI POZIV za dodjelu granta podrške udruženjima nacionalnih manjina za 2023.godinu

2. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava za podršku organizacijama osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

3. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba  u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

4. JAVNI POZIV za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

5. JAVNI POZIV za dodjelu Granta podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom

Više o javnom pozivu na linku: http://www.mhrr.gov.ba/default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=127&pageIndex=1