Eda je partner u međunarodnom ERASMUS+ projektu “Putokaz društvenih preduzeća”, koji radi na stvaranju digitalne mape koja će obuhvatiti društvena preduzeća iz sedam zemalja: Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Bugarske, Albanije i Grčke.

Društvena preduzeća  koriste preduzetništvo da bi riješili određene društvene/socijalne probleme, kao što je zapošljavanje teško zapošljivih društvenih kategorija i doprinošenje društvenoj jednakosti. Mapa ima za cilj da poveća vidljivost društvenih preduzeća na lokalnom i regionalnom nivou. Takođe će služiti kao platforma za stvaranje mreže društvenih preduzeća širom regiona.

Digitalna mapa je u završnoj fazi izrade i Eda poziva društvena/socijalna preduzeća iz BiH da se registruju na ovu mapu. Ukoliko želite da Vaš rad bude predstavljen i doprinese vidljivosti Vašeg preduzeća na lokalnom i regionalnom nivou, kao i da učestvujete u stvaranju snažnije mreže društvenih/socijalnih preduzeća na Balkanu, pozivamo Vas da izrazite svoj interes popunjavanjem PRIJAVNOG OBRASCA.

Više informacija možete dobiti na email pavle.miovcic@edabl.org ili na telefon 051 300 241.