Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu – WeBER 3.0 je regionalni projekat koji traje tri i po godine, vrijedan 1.444.451 eura, finansiran od strane Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, a sufinansiran od strane Austrijske razvojne agencije. Period implementacije projekta je februar 2023 – jul 2026.

Za Program malih grantova je izdvojeno ukupno 280.000 eura za podršku do 20 grantova, svaki u vrijednosti do 14.000 eura, od čega 4 u BiH, 4 u Srbiji, 3 u Albaniji, 3 u Sjevernoj Makedoniji, 3 na Kosovu, i 3 u Crnoj Gori. Trajanje dodijeljenih grantova biće do 15 mjeseci.

Opšti cilj Programa malih grantova odgovara specifičnom cilju 3 projekta: Osnažiti učešće lokalnih inicijativa i OCD i povećati učešće građana u RJU na lokalnom nivou. Tematski i ostvarivanjem specifičnih rezultata, projekti podržani kroz Program malih grantova biće snažno integrisani u opštu strukturu i ciljeve WeBER 3.0 i direktno će doprinijeti postizanju opšteg cilja projekta.

Detaljnije informacije o javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju za apliciranje možete pronaći i preuzeti OVDJE.