U okviru Programa Kreativna Evropa 2014-2020 otvoren Poziv za podnošenje prijedloga „Muzika pokreće Evropu: Jačanje evropske muzičke raznolikosti i talenta“.

Rok za podnošenje prijedloga je 31. oktobar 2019. godine do 12:00 časova (vrijeme u Briselu).

Cilj ovog poziva je identifikovati i podržati najmanje 10 inovativnih i održivih pilot programa obuke za mlade muzičare i profesionalce u muzičkom sektoru sa jasnom evropskom dodatnom vrijednošću. Fokus je stavljen na poslovne vještine (digitalne, menadžment, ekonomske), a ne na umjetničke vještine.

Prijedlozi treba da obuhvataju najmanje dva od četiri specifična cilja:

  1. rješavanje potreba za profesionalnim razvojem radi sticanja individualne i organizacione stručne sposobnosti;
  2. pomoć mladim umjetnicima i ostalim profesionalcima u muzičkom sektoru da bolje razumiju lanac vrijednosti muzičke industrije;
  3. promovisati transnacionalnu razmjenu ili transnacionalne pristupe za osiguravanje prenosa znanja;
  4. podsticanje održive saradnje i stvaranje mreža u muzičkoj industriji.

Prihvatljivi podnosioci prijedloga su:

  • ¾ profitne ili neprofitne organizacije;
  • ¾ regionalne ili lokalne vlasti;
  • ¾ univerziteti;
  • ¾ mala i srednja preduzeća (MSP).

Ukupni budžet namijenjen za sufinansiranje projekata u okviru predmetnog poziva za podnošenje prijedloga procjenjuje se na 900 000 evra, a maksimalan grant po projektu je 90 000 evra.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su na sljedećoj internet stranici: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and_en