Danas su predstavnici RAIS-a izvršili terenski obilazak srednjoškolskog centra “PALE”, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji krova. Pored predstavnika RAIS-a, terenskom obilasku takođe su prisustvovali izvođač radova, preduzeće “LIMONT” s.p. iz Istočnog Novog Sarajeva, i nadzorni organ preduzeće “Agencija Grading” s.p. iz Pala. Radovi na rekonstrukciji krova se realizuju u skladu sa ugovorenim planom i dinamikom realizacije.

Izvođenje radova na rekonstrukciji krova na srednjoškolskom centru “Pale” se realizuje u okviru projekta “Rehabilitation of Pale High School Center” koji je finansiran od strane programa pomoći “Temeljni Grant pomoći za projekte ljudske sigurnosti –  GAGP/KUSANONE Grant Program)”. Program GAGP/KUSANONE je pokrenut od strane Vlade Japana, a implementira se od strane Ambasade Japana U Bosni I Hercegovini. Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo je vodeći aplikant u implementaciji projekta.