Projekat „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo“ (EMBRACE) finansira Vlada Kraljevine Norveške u iznosu od 750.000 EUR, a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Cilj Javnog poziva je jačanje kapaciteta OCD radi unapređenja kvaliteta usluga koje se pružaju građanima u lokalnim zajednicama.

EMBRACE projekat će podržati OCD iz cijele Bosne i Hercegovine. Javni poziv je otvoren u periodu od 28. oktobra do 21. novembra 2021. Pozivaju se sve OCD (udruženja/udruge ili fondacije), registrovane u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, da dostave prijedloge projekata u skladu sa sljedećim tematskim oblastima:

  • mladi, omladinski aktivizam i volonterizam,
  • socijalna inkluzija i socijalne usluge za ranjive kategorije,
  • građansko učešće i volonterizam u zajednici,
  • rodna ravnopravnost,
  • zaštita okoline,
  • ljudska prava.

Ovim pozivom je predviđena dodjela sredstava u dva LOT-a:

§  LOT 1 – od 5.000,00 do 20.000,00 BAM

§  LOT 2 – od 20.001,00 do 60.000,00 BAM

Trajanje predloženih projekata je minimalno 5, a maksimalno 7 mjeseci. Odobreni projekti moraju biti realizovani u periodu januar – juli 2022. godine.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na elektronskoj adresi: www.ba.undp.org. Informativni sastanak „Otvoreni dan“ će se održati  sa zainteresovanim OCD prema sljedećem rasporedu:

  • Sarajevo – 8. novembar 2021., od 09,00 sati do 10,00 sati
  • Banjaluka – 11. novembar 2021., od 09,00 sati do 10,00 sati

Ispunjenu prijavu (sa kompletnom traženom dokumentacijom) potrebno je dostaviti u dva štampana primjerka i jednoj elektronskoj kopiji (USB), u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 17 sati na sljedeću adresu: UNDP BiH, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, sa naznakom “Za EMBRACE projekat”.

Rok za predaju prijave je 21. novembar 2021. godine, do 17 sati. Prijave dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnosioca prijave, puni naziv projekta i naznaku “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Detalji o uslovima Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga organizacija civilnog društva mogu se pronaći u Smjernicama za aplikante, na gore navedenoj elektronskoj adresi.