Rok: 31. avgust 2018

Da li je vaša kompanija ili NVO kulturna organizacija? Da li su vaše kulturne aktivnosti usmjerene na doprinos socijalnoj koheziji u zemljama koje graniče sa Evropskom unijom? Ako je odgovor da, onda se prijavitie za Grant Kreativnog Twinning programa 2018-2020.

Holandska agencija za preduzeća (RVO.nl) raspisuje javni poziv za  Kreativni Twinning grant 2018-2020, subvencionisanu šemu koja pomaže u razvoju kulturnih aktivnosti u zemljama koje graniče sa EU. Ove aktivnosti jačaju međusobne veze, povećavaju povjerenje i unaprjeđuju komunikaciju između Holandije i uključenih zemalja. Projekti imaju za cilj da doprinesu inkluzivnosti za određene omladinske grupe.

Kulturne slobode u graničnim zemljama EU su pod velikim pritiskom. Ova situacija kompromituje odnos između Evropske unije i njenih susjeda i stvara  izolaciju  umjetnika i drugih kreativnih osoba. Učestvovanje u različitim kulturnim aktivnostima takođe postaje sve teže u ovim zemljama, posebno kada imaju veliki broj izbjeglica i migranata. Otvoreni dijalog o kulturnim razlikama ponekad zamjenjuje kulturni sukob ili čak i namjerno kulturno uništenje. Kreativni Twinning je reaktivni projekat Twinning-a koji doprinosi:

  • stvaranju snažnijeg lokalnog  kulturnog  sektora, koji može doprinijeti socijalnim inovacijama;
  • veće učešće u kulturnim dešavanjima od strane mladih;
  • sigurnije, održivije urbano životno okruženje;
  • održivo očuvanje lokalnog kulturnog nasljeđa.

 Informacije o budžetu

Svaki projekat može se prijaviti za grant od 600.000 do 1.400.000 evra. 4 do 8 projekata dobiće grant u okviru Creative Twinning šeme.

Kriterijumi

Mladi ljudi između 15 i 24 godine u zemljama na granici sa EU su ciljna grupa ovih kulturnih aktivnosti koje se odnose na vizuelne umjetnosti, izvođačke umjetnosti, film i književnost. Projekti koji uključuju multidisciplinarne umjetničke forme, kulturnu baštinu i dizajnske sektore (arhitektura, kreativni dizajn i novi mediji) također su dobrodošli da se prijave za grant.

Ključna komponenta Creative Twinning projekata je saradnja, jer se šema fokusira na povećanju povjerenja i poboljšanju komunikacije između Holandije i susjeda EU. Kao rezultat toga, organizacija mora biti angažovana u savezu da bi bila kvalifikovana za Kreativnu Twinning subvenciju.

Kako se prijaviti

Podnosioci prijava mogu se prijaviti na internetu putem date web stranice.

Za više informacija, posjetite  Creative twinning