Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku.

U okviru otvorenog javnog poziva porgrama WHAM mogu se prijaviti:

  • Javne ili privatne organizacije za obučavanje, centri za stručno osposobljavanje, srednje tehničke i više škole;
  • Mala i srednja preduzeća iz IKT sektora koja su orijentisana prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta;
  • Obrazovne institucije, poput škola, univerziteta i centara za obrazovanje odraslih;
  • Profitabilne organizacije, instituti za obuku i privatni obrazovni subjekti (drugi i treći nivo);
  • Nevladine organizacije (NVO) čija je svrha usmjerena na obrazovanje ili obuke, poslovna udruženja, privredne komore i razvojne agencije koji organiziraju obuke za mala i srednja preduzeća u ciljanim sektorima.

Objavljeni javni poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage.

WHAM tim takođe organizuje Microsoft Teams webinare za prezentaciju javnog poziva.

  1. srijeda 24.3.2021 u 14 sati
  2. srijeda 31.3.2021 u 14 sati

Rok za dostavu aplikacija je 18:00 sati po lokalnom vremenu 14.04.2021. godine.

Ukupni iznos potencijalnih dodijeljenih sredstava je  350.000 američkih dolara. Procijenjeni broj dodijeljenih ugovora je 10, a maksimalni iznos po ugovoru je 70.000 dolara.

Kompletnu dokumentaciju i informacije možete pogledati i preuzeti na web stranici http://www.whambih.org/.