Tranzicija grada ka pametnom gradu ➡️ prva preporuka za izmjenu Inovacione politike.

Više o našem projektu ESMARTCITY ➡️ https://esmartcity.interreg-med.eu/