U okviru Međunarodnog dana turizma koji je održan 27.09.2023. god. zvanično su otvorene pješačke staze na Jahorini. Tokom realizacije projekta ukupno je uređeno 16,25 kilometara pjašačkih staza na planini Jahorini i to staze “Olimpijska” u dužini od 9,6 kilometara i “Javorina” u dužini od 6,65 kilometara. Uređenje staza je obuhvatilo infrastrukturne radove na stazama (nasipanje sječke, ravnanje terena, izgradnju mostića itd.), zatim mapiranje staza sa planinarskim tablama i opremanje staza promotivnom i namjenskom opremom kao što su foto-ramovi, klupe, šadrvani itd.

Direktorica RAIS-a, Mladenka Pandurević je istakla da je ovaj projekat jedan od četiri projekta koji je sufinansiran iz vlastitih sredstava Agencije tokom 2023. godine. Pored toga, direktorica je također istakla da je realizacija ovog projekta potpuno opravdana sa stanovišta Turističke organizacije i Gradske razvojne agencije koje su i osnovane sa ciljem da doprinose razvoju Grada, a upravo je turizam jedan od prioritetnih strateških ciljeva razvoja Grada Istočno Sarajevo.

Pored predstavnika RAIS-a i partnera u projektu,  događaju su prisustvovali i predstavnici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Turističke organizacije Republike Srpske, lokalnih turističkih organizacije iz Republike Republike Srpske.

Pješačke staze su izgrađene u okviru implementacije projekta „Uspostavlјanje pješačke zone za turiste i posjetioce na Jahorini – Faza 1. uređenje pješačkih staza Javorina i Olimpijska”, koji je realizovan od strane Gradske razvojne agencije Istočno Sarajevo u partnerstvu sa Gradom Istočno Sarajevo, Turističkom organizacijom grada Istočno Sarajevo, Udruženjem hotelijera Jahorina, Opštinom Pale, Olimpijskim centrom Jahorina i Šumskim gazdinstvom “Jahorina”. Ciljevi projekta su unapređenje turističke ponude Grada Istočno Sarajevo te uređenje pješačkih staza „Staza Javorina“ i „Staza Olimpijska“ kroz infrastrukturne radove, namjensko opremanje i mapiranje.