3D Isometric Flat Vector Conceptual Illustration of Reducing Food Waste, Consumerism Lifestyle Reduction

Објављен је Јавни позив Расипање хране – подршка заинтересованим странама који се финансира у оквиру Програмa за јединствено тржиште (SMP). Рок за пријаву је 25. септембар 2024. године до 17.00 часова.

Циљ Позива је подршка мјерама као што су развој нових пословних модела, кампања подизање свијести, израда смјерница за расипање хране, образовање и оспособљавање, промјене навике понашања које ће допринијети смањењу губитака и расипања хране за потрошаче.

На Позив се могу пријавити правна лица (јавна или приватна) основана у некој од земаља учесница Програма за јединствено тржиште (SMP). Укупан буџет Позива износи 4 000 000 евра. Детаљне информације доступне су ОВДЈЕ.

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу