USAID Projekat ‘Diaspora Invest’ pruža tehničku podršku (poslovno savjetovanje, treninzi, podrška promociji i online komunikacijama, podrška u uvođenju međunarodnih standarda i praksi, angažman konsultanata/ica, edukacije, obuke, specijalizacije radnika) za kompanije (d.o.o. i d.d.) u Bosni i Hercegovini koje nisu starije od 6 godina i koje imaju određenu dijasporsku vezu (suvlasništvo ili poslovno partnerstvo sa članom dijaspore).

Poziv je otvoren do 16.10.2024 godine, te popunjavanjem ovog formulara kompanije izražavaju interes za stručno-tehničku podršku. Ukoliko kompanije ispune uslove poziva bit će kontaktirane od strane tima USAID Projekta ‘Diaspora Invest’.

Zainteresovane firme trebaju aplicirati do 21.06.2024.

Prijave na linku ➡️www.bit.ly/ta-diasporainvest

diasporainvest.ba